ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед № РД 09 - 1708/29.08.2018 на МОН, дните  21.05.2019 и 23.05.2019 са обявени за неучебни. 

Със заповед № 515/17.05.2019 на Кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов -  22.05.2019 e обявен за неучебен ден

Със заповед № РД 09 - 1180/25.04.2019 на МОН - 27.05.2019 (понеделник) е обявен за неучебен ден за всички училища на територията на Република България.

На училище: 28.05.2019