"Твоят час"

"Твоят час"

"Твоят час"

През учебната 2017-2018г.В училището има единадесет групи.Девет от тях са за обучителни затруднения и две са за занимания по интереси