История на училището

История на училището

Село Сенокос се намира на главния път ,който свързва градовете Добрич и Балчик.

   Първите писмени сведения за Чайрлъ гьол/старото име на селото/ получаваме от един турски регистър от 1573г.След Освобождението на България  започва едно побългаряване на селата от общината на Сенокос ,което се обяснява с общата етническа промяна на населението в Южна Добруджа.На мястото на масово изселилите се турци идват българи от Одринска Тракия.Вероятно тогава възниква необходимостта от просвета.Някои от по-будните българи, обзети от желанието  да изучат децата си на българско четмо и писмо,поели инициативата и през 1891г.в селото пристига поп Павел Атанасов.Същата година той открива и първото училище с 12 ученици в І отделение.Докога е продължила апостолската мисия на отец Павел не се знае ,но едно е сигурно-през 1913г. като учителка в селото пристига Веса Караджова-племенница на Стефан Караджа.След почистване и подреждане на класната стая, същата започва да обучава 35 българчета на роден език и история.По време на румънската окупация на Южна Добруджа, със закон се закриват българските училища,включително и това в с.Сенокос.През 1941г. то отново отваря врати като начално училище със слети класове.Имало е проблем  с липсата на учители.Паралелките са били три,а училището се оказва тясно за нарастналия брой ученици.Започва да функционира и училищна библиотека ,която през 1941/42 г. наброява 223 тома/повечето списания/.Прави впечатление ,че това  са дарения/с изключение на десетина книги,закупени със средства на училището/.Условията за работа на учителите са били трудни и  липсвали учебни помагала.Учителите организирали и участвали в пиеси,забави,вечеринки с оглед събиране на средства за училището.

  По същото време начални училища е имало и в околните села-Безводица,Дъбрава и Пряспа.

  От учебната 1947/48г. в Сенокос вече има и прогимназия и училището  става основно.

  В периода 1944-1952г. се подобрява материалната база на училището.Построени са училища в селата Безводица и Кремена ,а две години по-късно и в Пряспа и Дъбрава.Така в Сенокоската община функционират пет училища и един интернат.

В периода 1963-66г.се строи новата двуетажна сграда на училището/сегашната/,която отваря врати на 20.02.1966г.

През 1968г.се затварят училищата в селата Безводица,Пряспа и Дъбрава,а учениците се извозват до Сенокос.

През 1971г. се надстроява трети етаж на училището и се строят физкултурен салон и столова.Това дава възможност да се премине на целодневна организация на учебния ден.

През 2008г.след закриване на училището в с.Дропла в ОУ"Георги Раковски" учат ученици и от селата Дропла ,Кремена и Змеево.

През 2012г.сградата е санирана,с подновена дограма и ново обзавеждане.

Днес ОУ"Георги Раковски" е средищно,основно училище с ученици от първи до седми клас.