Паралелки

Първи и четвърти клас

В смесената паралелка се обучават 17 ученика. Класни ръководители: старши учител в начален г-жа Кармен Йорданова и старши учител в начален г-жа Румяна Стоянова.

Научи повече

Втори клас

Втори клас са 14. Класен ръководител: Старши учител в начален етап г-жа Светла Георгиева.

Научи повече

Трети клас

Трети клас са 18. Класен ръководител: Старши учител в начален етап г-жа Костадинка Гавраилова.

Научи повече
Пети и шести клас

Пети и шести клас

В смесената паралелка се обучават 26 ученика Класен ръководител: Старши учител в прогимназиален етап г-жа Катя Иванова.

Научи повече
Седми клас

Седми клас

В паралелката се обучават 17 ученика. Класен ръководител: старши учител в прогимназиален етап г-н Емил Енев

Научи повече