Паралелки

Първи клас

Първи клас са 13. Класен ръководител: Старши учител в начален етап г-жа Костадинка Гавраилова.

Научи повече

втори и трети клас

В смесената паралелка се обучават 16 ученика. Класни ръководители: старши учител в начален г-жа Кармен Йорданова и старши учител в начален г-жа Румяна Стоянова.

Научи повече

Четвърти клас

Четвърти клас са 15. Класен ръководител: Старши учител в начален етап г-жа Светла Георгиева.

Научи повече

Пети клас

В паралелката се обучават 13 ученика Класен ръководител: Старши учител в прогимназиален етап г-н Илия Димитров

Научи повече

Шести клас

В паралелката се обучават 15 ученика. Класен ръководител: старши учител в прогимназиален етап г-н Емил Енев

Научи повече

Седми клас

В паралелката се обучават 7 ученика. Класен ръководител: Старши учител прогимназиален етап г-жа Катя Иванова

Научи повече