• ОУ "Георги Раковски"
  Това е официалния сайт на
  ОУ "Георги Раковски"
  ОУ"Георги Раковски" е разположено в с.Сенокос,общ.Балчик,обл.Добрич
 • ОУ "Георги Раковски"
  ОУ "Георги Раковски"
  Училището е средищно.В него учат ученици от седем села-Сенокос,Безводица,Дъбрава,Пряспа,Дропла,Кремена и Змеево.
Добре дошли в сайта на нашето училище!

Добре дошли в сайта на нашето училище!

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване като модерно, съвременно, конкурентноспособно училище чрез осигуряване на качествена общообразователна подготовка на деца и ученици от I до VII клас, гарантираща продължаване на образованието им. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив и обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото достойнство.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Новини


Образователен процес в обстановка на COVID-19

Проекти