първи клас

първи клас

Най-малките ни ученици са 18 броя-8 момичета и 10 момчета.